Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Országos Marketinggyémánt Díj
Kiíró:
Magyar Marketing Szövetség
Határidő:
10/23/2017
Érvényes:
10/23/2017
Tárgymutató:
díj, Országos Marketinggyémánt
Pályázhat:
- azon ügynökségek, tanácsadók, szolgáltatók, akik mikro, kis-és középvállalkozások, start up-ok, nonprofit szervezetek, egyesületek megbízására az adott időszakban a meghirdetésre került kategóriák valamelyikében marketingtevékenységet valósítottak meg.
- azon mikro, kis-és középvállalkozások, start up-ok, nonprofit szervezetek, egyesületek, akik az adott időszakban a meghirdetésre került kategóriák valamelyikében marketingtevékenységet végeztek, annak megbízói vagy felelős megvalósítói voltak
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Országos Marketinggyémánt Díj

Mutassa be marketing tevékenysége eredményeit, s nyerje el azzal a Magyar Marketing Szövetség szakmai elismerését, a "Marketinggyémánt" védjegyet!
Keressük és díjazzuk azokat a mikro-, kis és középvállalkozásokat, start up-okat, nonprofit szervezetek, egyesületek, valamint az általuk megbízott ügynökségeket, tanácsadókat, szolgáltató cégeket, akik KKV területen az adott kategóriák valamelyikében sikeres marketingprojekteket, kampányokat, szakmailag profi marketingmegoldásokat valósítottak, valósítanak meg!

A Magyar Marketing Szövetség által kiírt Országos Marketinggyémánt Díj célja, hogy:
- a KKV-k fejlesztésében egyre fontosabbá és egyre intenzívebbé váló marketingtevékenységre, annak
sokszínűségére, eredményességére felhívja a figyelmet,
- a sikeres, hatékony marketing-megoldások elismerésével és azok széleskörű népszerűsítésével
hozzájáruljon az igényes, szakmailag helyes gyakorlat elterjedéséhez,
- segítse a mikro és KKV-k vezetőit, marketingeseit a minél színvonalasabb marketingtevékenység
végzésében,
Egy jó KKV marketing tevékenység pozitív hatással van az egész szervezetre, az ott dolgozókra és nem utolsó sorban Magyarország gazdaságára.

Tizenegy kategóriában lehet pályázni, a 2016. január és 2017. október között megvalósított aktivitásokkal. A pályázó cégeknek be kell mutatniuk a megvalósított marketingtevékenység előkészítésének, megvalósításának és eredményessége értékelésének folyamatát!

A szakmai zsűri a marketing munka szakmaiságát, hatékonyságát és hatásosságát ismeri el a marketing gyémántokkal, a szakmailag kiváló marketing védjegyének odaítélésével. A pályázatok nem egymással fognak versenyezni, hanem a zsűri előzetesen megadott értékelési szempontjai alapján kerülnek minősítésre.
Minél több marketinggyémánt összegyűjtése fémjelzi a szervezet kiválóságát. Akik a legtöbb marketinggyémántot gyűjtik össze a szolgáltatói oldalról a "Az Év Marketing partnere 2017" címet, míg megbízói/ügyféloldali elismerésként "Az Év Marketingaktív Vállalkozása 2017" védjegyet nyerhetik el.
Nevezési határidő: 2017. október 23. (éjfél)

Szabályzat
Országos Marketinggyémánt Díj szabályzata

1. Alapítói cél
Az Országos Marketinggyémánt Díjat a Magyar Marketing Szövetség azzal a céllal írta ki, hogy
- a KKV-k fejlesztésében egyre fontosabbá és egyre intenzívebbé váló marketingtevékenységre, annak sokszínűségére, eredményességére felhívja a figyelmet,
- a sikeres, hatékony marketing-megoldások elismerésével és azok széleskörű népszerűsítésével hozzájáruljon az igényes, szakmailag helyes gyakorlat elterjedéséhez,
- segítse a tapasztalatcserét, s benne a KKV-k vezetői, szervezetei és a marketingesek közötti együttműködést.
Egy jó KKV marketingtevékenység pozitív hatással van az egész cégre, az ott dolgozókra és nem utolsó sorban Magyarország gazdaságára.
Tizenegy kategóriában lehet pályázni, a 2016. január és 2017. október között megvalósított aktivitásokkal. A pályázó szervezeteknek be kell mutatniuk a megvalósított marketingtevékenység előkészítésének, megvalósításának és eredményessége értékelésének folyamatát!

2. Az Országos Marketinggyémánt Díj rendszere
Az Országos Marketinggyémánt Díj pályázat marketinggyémánt védjegye:
A "Marketinggyémánt" elismerő védjegyet az a pályázó-szervezet kaphatja meg, aki a pályázat benyújtásával bizonyítja, hogy a meghirdetett kategóriák valamelyikében, a pályázati időszakban eredményes, az értékelési kritériumoknak megfelelő, a szakmai zsűri által színvonalasnak értékelt, marketingtevékenységet végzett. A "Marketinggyémánt" védjegy az adott év, adott kategóriában megvalósított marketingtevékenységét, s nem általában a szervezetet, pályázót minősíti.
Az összegyűjtött marketinggyémánt elismerések alapján két fődíj kerül kiosztásra:
2.1 "Az év marketingpartnere 2017" elismerést szolgáltatói oldalról az a pályázó kapja, aki a legtöbb marketing gyémántot nyeri el, ezzel is mutatva elkötelezettségét megbízói irányába. "Az év marketingpartnere 2017" lehet ügynökség, tanácsadó, szolgáltató és bárki, aki ügyfél megbízásra végzett eredményes marketingtevékenységet.
2.2 "Az év marketingaktív vállalkozása 2017"elismerést megbízó/ügyféloldalról az a pályázó kapja, aki a legtöbb marketinggyémántot nyeri el, ezzel is mutatva elkötelezettségét a színvonalas marketingtevékenység iránt.

3. Pályázati feltételek a "marketinggyémánt" védjegy elnyerésére
3.1. Pályázók köre - kik pályázhatnak?
- azon ügynökségek, tanácsadók, szolgáltatók, akik mikro, kis-és középvállalkozások, start up-ok, nonprofit szervezetek, egyesületek megbízására az adott időszakban a meghirdetésre került kategóriák valamelyikében marketingtevékenységet valósítottak meg.
- azon mikro, kis-és középvállalkozások, start up-ok, nonprofit szervezetek, egyesületek, akik az adott időszakban a meghirdetésre került kategóriák valamelyikében marketingtevékenységet végeztek, annak megbízói vagy felelős megvalósítói voltak.
Magyarországon a vállalkozás méretének meghatározása a kis-és középvállalkozásokról, illetve fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvtv.) szerint történik. A törvény meghatározza a mikro-, kis- és középvállalat (KKV), valamint a nagyvállalat fogalmát. A mikro-, kis- és középvállalkozásokat foglalkoztatotti létszámuk és forgalmuk vagy mérlegfőösszegük szerint határozzák meg.
A Kkvtv. alapján nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
A magyar és az Európai Uniós besorolás szerint mikro és KKV lehet:
- Az a vállalkozás minősül középvállalkozásnak, amely 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves nettó árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.
- Az a vállalkozás minősül kisvállalkozásnak, amely 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves nettó árbevétele és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót.
- Az a vállalkozás minősül mikrovállalkozásnak, amely 10 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves nettó árbevétele és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.
3.2. Pályázati kategóriák
A Magyar Marketing Szövetség minden pályázati ciklus meghirdetésekor kiírja azokat a kategóriákat, melyekben pályázatokat fogad be. A kategóriák szakmai tartalmának, pályázati követelményeinek részleteit az adott évi felhívás tartalmazza. 2017-re az alábbiak kerültek meghatározásra:
1. Tartalommarketing
2. Márkaépítés
3. Direkt marketing megoldások
4. Ügyfél-elégedettségi programok
5. Design és Kreatív
6. Online felületen futó kampányok
7. Közösségi média megoldások
8. Egyéb digitális megoldások
9. Kis költségvetésű értékesítési célzatú integrált kampányok
10. Esemény alapú aktivációk
11. Produkciós és nyomdai gyártások
3.3. Pályázati feltételek
A "marketinggyémánt" védjegy pályázati feltételei formai és szakmai elemeket tartalmaznak.
Formai feltételek:
- Pályázati űrlap kitöltése és a további szükséges információk megadása.
- A pályázat nevezési határidőn belüli benyújtása.
- A pályázati díj nevezési határidőig történő átutalása a Magyar Marketing Szövetség megadott számlájára.
Tartalmi feltételek:
- a tartalmi, szakmai követelményeket - melyek a zsűri értékelésének szempontjait jelentik - az aktuális felhívás tartalmazza.
3.4. A többes pályázat lehetősége
A pályázó szervezetek egy pályázati ciklusban, több kategóriában, s egy kategórián belül, akár több marketingtevékenységgel is pályázhatnak.
Az elnyert "marketinggyémántok" száma az adott szervezet marketingtevékenysége szakmai színvonalának, minőségének mértékegységévé válik.
3.5. Pályázati, nevezési díj
Az Országos Marketinggyémánt Díj pályázat nevezési díja:
- október 2-ig kedvezményesen 25 000 Ft + áfa/nevezés
- október 2-a után 29 500 Ft + áfa/nevezés
Tavalyi nevezőinknek a pályázat nevezési díja:
- október 2-ig kedvezményesen 20 000 Ft + áfa/nevezés
- október 2-a után 24 500 Ft + áfa/ nevezés
3+1-es kedvezmény - mely szerint minden 4. pályázat térítésmentesen nyújtható be!
A nevezési díjat az MMSZ Duna Takarékszövetkezetnél vezetett 58600551-11170918 számú bankszámlájára kérjük utalni, számlánk alapján.
A nevezési űrlap benyújtása fizetési kötelezettséget von maga után.

4. Díjak - nyeremények
Az Országos Marketinggyémánt Díj két fődíjat ad ki úgy, mint
4.1. "Az év marketingaktív vállalkozása 2017" védjegy - megbízói/ügyfél oldalról
4.2. "Az év marketingpartnere 2017" védjegy - szolgáltatói oldalról
A tavalyi nyeremények összértéke meghaladta a 2 millió Ft-ot, amely a fődíjasok részére az alábbiakat tartalmazta:
- 2db HP ProBook 455 G3 TC1488 (laptop)
- 4 db HP ProLiant MicroServer
- 2 db Webkönnyen Pro honlapkészítő szolgáltatás, 1 éves díjmentesség
- 2 db Microsoft Office 365 irodai szoftvercsomag Vállalati Prémium verzió, 1 éves díjmentesség
- Online médiakampány (átruházható)
- Országos KKV Marketing Akadémia mesterkurzusán való részvétel (átruházható)
(Az idei nyeremények pontos összetétele egyeztetés alatt áll.)
"Az év marketingaktív vállalata 2017" címhez kapcsolódó egyéb díjelemek:
- a fődíj elnyerését igazoló oklevél,
- "Az év marketingaktív vállalata 2017" díj tárgyi szimbólum,
- "Az év marketingaktív vállalata 2017" cím logójának használata,
- a nyertes vállalkozás az Országos Marketinggyémánt Díj honlapján történő feltüntetése, bemutatása,
"Az év marketingpartnere 2017" címhez kapcsolódó egyéb díjelemek:
- a fődíj elnyerését igazoló oklevél,
- "Az év marketingpartnere 2017" díj tárgyi szimbólum,
- "Az év marketingpartnere 2017" cím logójának használata,
- a nyertes vállalkozás az Országos Marketinggyémánt Díj honlapján történő feltüntetése, bemutatása,
A pályázat által generált sajtómegjelenésekben a lehetőségek szerint kommunikáljuk a nyerteseket.
"Az év marketingpartnere 2017" és "Az év marketingaktív vállalkozása 2017" fődíjakat elnyert megbízó/ügyfél, szolgáltató, tanácsadó, illetve ügynökség az adott évben méltón viselheti különböző megjelenéseiben, kiadványaiban, kommunikációjában.
4.3 "Marketinggyémánt" díj, védjegy nyertese az alábbi elismeréseket nyeri:
- a díj elnyerését igazoló oklevél,
- a "marketinggyémánt" díj logó használata,
- a nyertes marketing tevékenység a Marketinggyémánt Díj honlapján történő felsorolása, bemutatása,
- a pályázat által generált sajtómegjelenésekben a lehetőségek szerint kommunikáljuk a nyerteseket.
A média- és szakmai támogatók aktuális felajánlásainak függvényében a nyertesek további nyereményekben részesülhetnek, melyről a kiírók a pályázati időszakban folyamatos tájékoztatást nyújtanak.

5. Zsűri és a zsűrizés folyamata
A pályázatok szakmai értékelését a marketing szakma – a tudomány, az oktatás és a gyakorlati megvalósítás terén dolgozó - elismert személyiségeiből álló zsűri végzi, s ítéli oda a "marketinggyémánt", díjakat.
Minden beadott pályázatot két független szakértő értékel, a kiírásban feltüntetett szakmai szempontok (lásd:pályázati kategóriákban), kritériumok alapján, s tesz javaslatot a "marketinggyémánt" védjegyek odaítélésére vonatkozóan. Eltérő javaslat esetén a zsűri elnöke is felkérésre kerül, akinek a véleménye dönti el az értékelés eredményét.
A szakértői javaslatok alapján 2017. november 15-én a 28. Országos Marketing Konferencián kerül sor a díjak átadásra.
A "Marketinggyémánt" díjak, védjegyek odaítélését, annak kategóriánkénti összegzését követően a konferencián hirdeti ki a zsűri "Az év marketingaktív vállalkozása 2017" és "Az év marketingpartnere 2017" fődíjak nyerteseit.
http://marketinggyemantdij.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum