Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 2019. évi támogatása
Kiíró:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Határidő:
08/26/2019
Érvényes:
08/26/2019
Tárgymutató:
települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 2019. évi támogatása
Pályázhat:
Települési önkormányzatok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Tájékoztató a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 2019. évi támogatásáról

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. mellékletének I. 5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján megalkotásra került a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló 2019. évi pályázati kiírás (a továbbiakban: pályázati kiírás), amely 2019. június 28-án jelent meg a Hivatalos Értesítő 38. számában.
A költségvetési törvény 3. mellékletének I. 5. "A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” jogcím 2019. évre 2 050 000 000 forintban, azaz kettőmilliárd-ötvenmillió forintban állapítja meg a támogatás összegét - Budapest Főváros Önkormányzata kivételével - a települési önkormányzatok számára.

A vissza nem térítendő költségvetési támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik.

A támogatás igénylésére vonatkozó pályázatot a következőknek megfelelően elektronikusan és papír alapon is szükséges benyújtani. A pályázati kiírás 1. számú melléklete szerinti, szolgáltatónként kitöltött pályázati adatlapot 2019. augusztus 26-ig kell feltölteni a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (a továbbiakban: ÖNEGM) rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen, amely a https://onegm.allamkincstar.gov.hu/login.jsp internet címen érhető el. Az onnan kinyomtatott pályázati adatlapot és a pályázati kiírás 7. pontja alapján benyújtandó további dokumentumokat (ide értve a pályázati kiírás 3. számú melléklete szerinti pályázói nyilatkozatot is) papír alapon - egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban - legkésőbb 2019. augusztus 27-ig kell a Kincstárnak a települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) benyújtani postai úton történő megküldéssel vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással.
A szolgáltatók számára az egységes értelmezés és kiszámíthatóság érdekében az indokolt költségek meghatározásához kapcsolódó számítási módszert a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról szóló, a pályázati kiírás 2. számú mellékletében található útmutató tartalmazza.

Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázatok eredeti példányát és az elektronikusan rögzített adatokat tartalmazó adatbázist 2019. szeptember 16-ig megküldi a közlekedésért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter). A miniszter a támogatás felosztásáról a pályázati kérelmekben közölt adatok, valamint a költségvetési törvényben és a pályázati kiírás 5. pontjában szereplő kritériumok figyelembevételével, az ott meghatározott környezetvédelmi súlyszámok alapján, 2019. október 9-ig meghozza döntését.

A miniszter döntéséről a nyertes települési önkormányzatok a döntést követő 3 munkanapon belül elektronikus úton továbbított támogatói okiratban értesülnek az ÖNEGM rendszeren keresztül. A nyertes települési önkormányzatok a támogatói okirattal kapcsolatban a miniszteri döntés közlését követő 2 munkanapon belül észrevételt tehetnek, nyilatkozat formájában az ÖNEGM rendszerben, amely nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Kincstár a támogatás első részletét 2019. november 20-ig, a támogatás második, fennmaradó részletét 2019. december 2-ig folyósítja. A támogatást a települési önkormányzat a fizetési számláján történő jóváírást követő 3 munkanapon belül a tárgyévet megelőző évben a területén működő, pályázatában szereplő szolgáltató vagy közlekedésszervező részére átutalja. A támogatás felhasználásának határideje 2019. december 31.

A nyertes települési önkormányzat az éves költségvetési beszámoló benyújtásával egyidejűleg köteles elszámolni az Igazgatóság felé a tárgyévet megelőző évre vonatkozó önkormányzati önrész, valamint a tárgyévben megítélt támogatás összegének a szolgáltató vagy közlekedésszervező részére határidőben történő átadását tartalmazó számviteli bizonylatokkal.
A helyi közlekedés támogatásával kapcsolatos további információkért vagy esetleges kérdéseivel forduljon az ITM Közlekedési Szolgáltatási Főosztályához.
Elérhetőségek: telefon: 06/1 795-6818
e-mail: kozszolgaltatas@itm.gov.hu
postacím: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Közlekedési Szolgáltatási Főosztály
1011 Budapest Fő utca 44-50.
https://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse





Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamaink







Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel









Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum