Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Közművelődési Minőség Díj
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
09/15/2019
Érvényes:
09/15/2019
Tárgymutató:
díj, Közművelődési Minőség
Pályázhat:
Magyarország területén működő, közművelődési feladatokat ellátó - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó - intézmény, amely rendelkezik Minősített Közművelődési Intézmény Címmel
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Közművelődési Minőség Díj

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázata a 2019. évi "Közművelődési Minőség Díj" elnyerésére

A "Közművelődési Minőség Díj" annak a közművelődési intézménynek adományozható, amely a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt nyújt és rendelkezik Minősített Közművelődési Intézmény Címmel.
A "Közművelődési Minőség Díj" elnyerését igazoló okiratot az emberi erőforrások minisztere 2020 januárjában a Magyar Kultúra Napja alkalmából adja át.
A díjban részesült közművelődési intézmény az elismerést az adományozás évének feltüntetésével folyamatosan használhatja, a díj vissza nem vonható.

A pályázat célja
A pályázat célja - a "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" és a "Közművelődési Minőség Díj" adományozásáról szóló 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet alapján - a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált működésre ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés területén 2018. január 1-jétől elért eredmény elismerése.

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot nyújthat be az a Magyarország területén működő, közművelődési feladatokat ellátó - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó - intézmény, amely rendelkezik Minősített Közművelődési Intézmény Címmel.

A pályázat elbírálásának szempontjai
- A pályázati anyag határidőre történő beérkezése.
- A pályázó pályázati kiírásban foglaltaknak való megfelelése.
- A pályázat formai és tartalmi megfelelése.
- A 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet 6. § (1) bekezdésének való megfelelés.
- A helyszíni szemle során megállapított eredmény, a pályázatban bemutatott intézményi önértékelés megalapozottságáról, a minősítési követelmények teljesítéséről.

A PÁLYÁZAT EGÉSZÉRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás
A pályázattal kapcsolatos ügyviteli, koordinációs, szervezési, lebonyolítási, nyilvántartási feladatokat a Nemzeti Művelődési Intézet a Szakmai Minősítő Testület közreműködésével látja el. A Nemzeti Művelődési Intézet a pályázat feltételeiről általános tájékoztatót tart, amelynek időpontja és helyszíne a http://www.nmi.hu honlapon jelenik meg. A honlapon megtalálható a pályázat teljes dokumentációja.
Felvilágosítás kérhető:
Varga Marietta, mobil: 06 20 364 6545, e-mail: varga.marietta@nmi.hu
Kary József, mobil: 06 20 282 98 65, e-mail: kary.jozsef@nmi.hu

A pályázat benyújtásának feltételei
Jelentkezés
A pályázati szándékot a Jelentkezési lap kitöltésével és a minősítési eljárásért fizetendő díj befizetését igazoló bizonylat másolatával ̶ legkésőbb a pályázati kiírásnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján megjelenését követő 30 napon belüli dátummal ̶ kell jelezni a Szakmai Minősítő Testületnek címzett levélben.
A levelet a titkarsag@nmi.hu e-mail címre kell küldeni.
A minősítési eljárásért fizetendő díj összege a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapjának tízszerese, azaz
200 000 forint, amelyet a Nemzeti Művelődési Intézet OTP 11732071-21139730-00000000 számlaszámára kell átutalni. A díj tartalmazza intézményenként egy fő részvételét a pályázat benyújtására felkészítő képzésen, konzultációs lehetőséget a pályázat beadásáig.
Azoknak az intézményeknek, amelyek a Jelentkezési lapon jelezték az egy fő képviselő részvételi szándékát a pályázati felkészítő képzésen, a Nemzeti Művelődési Intézet felkészítő képzést tart, amelynek idejéről és helyéről a jelentkezőket értesíti.

Pályázat benyújtása
- A pályázatokat a titkarsag@nmi.hu címre kell beküldeni. A pályázati dokumentáció tartalmazza a Jelentkezési lapot és az útmutatót PDF és Word formátumban. Az útmutató alapján szerkesztett pályázat beküldési határideje 2019. szeptember 15. 24.00 óra.
- A pályázat véglegesen mentett formátumát nyomtatva, összefűzve, egy példányban, postai úton kell benyújtani - a Szakmai Minősítő Testületnek címzett a Nemzeti Művelődési Intézet postacímére (1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.) küldött levélben.
A borítékon fel kell tüntetni: "Közművelődési Minőség Díj" elnyerésére benyújtott pályázat 2019.
A pályázat postára adásának határideje: 2019. szeptember 15.
Az adathordozók közötti eltérés esetén a Szakmai Minősítő Testület a nyomtatott példányt tekinti hitelesnek.
A pályázat beadását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
A pályázat visszavonása
Annak a pályázó intézménynek, amely előjelentkezési lapját benyújtotta, de valamilyen okból visszalép pályázati szándékától, illetve a helyszíni szemlét megelőzően 30 nappal a pályázatát visszavonja, a minősítés díjának 75%-át a Nemzeti Művelődési Intézet visszautalja.
A pályázat befogadásáról vagy a pályázat érvénytelenségéről a pályázó intézmények írásban értesítést kapnak.

A pályázatok érvénytelensége
Érvénytelen a pályázat, ha
- a pályázó nem jogosult a pályázaton való részvételre;
- a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek;
- az Előjelentkezési lap postai feladási dátuma a pályázat megjelenését követő 30 napon túli;
- hiányzik a minősítési eljárásért fizetendő díj befizetését igazoló bizonylat másolata;
- a pályázati dokumentáció postára adásának időpontja későbbi, mint 2019. szeptember 15.
- az elektronikus úton benyújtott pályázat PDF és Word formátumú dokumentumok 2019. szeptember 15. 24.00 óráig nem érkeztek be;
- a pályázat formailag nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak,
- a pályázat nem tartalmaz minden kötelezően előírt dokumentumot;
- a kinyomtatott pályázat nem fűzött formában került feladásra.
Az érvénytelen pályázatot benyújtó intézményeket a Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Minősítő Testülete a pályázatból kizárja, amelyről értesítést küld.
A pályázatból való kizárás esetén az intézmény számára a minősítési díj 50%-a kerül visszafizetésre.

A befogadott pályázatok értékelésének folyamata
Helyszíni szemle
A helyszíni szemle célja a pályázatban bemutatott intézményi minőségfejlesztési gyakorlatról szolgáltatott információk megalapozottságának ellenőrzése, a minősítési követelmények teljesítésének értékelése, a modellértékűnek tekinthető módszerek, eljárások feltárása.
A Szakmai Minősítő Testület dönt az értékelő szakértők felkéréséről.
A befogadott pályázatok helyszíni szemléjének időpontjáról a Nemzeti Művelődési Intézet a helyszíni szemle megkezdése előtt 40 nappal értesíti a szemlével érintett intézményt.
A helyszíni szemléről "Értékelő jelentés" készül, amely tartalmazza a "Közművelődési Minőség Díj 2019" odaítélésére vagy a pályázat elutasítására vonatkozó javaslatot.
A pályázónak a szemle lefolytatásával kapcsolatban nincsenek költségei.

Értékelés
A Szakmai Minősítő Testület, az értékelésre felkért szakértők véleményét figyelembe véve, 2019. december 15-éig javaslatot tesz az emberi erőforrások miniszterének a "Közművelődési Minőség Díj 2019" viselésére jogosult intézményre.

Döntés
Az emberi erőforrások minisztere a Szakmai Minősítő Testület előterjesztése alapján dönt a "Közművelődési Minőség Díj 2019" odaítéléséről.

Közművelődési Minőség Díj.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum