Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Gyorsítósáv / 2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
Kiíró:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Határidő:
12/04/2020
Érvényes:
12/04/2020
Tárgymutató:
gyorsítósáv
Pályázhat:
Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyek
- a kiírás szerinti GFO kódú vállalkozások, kettős könyvvitelt vezetnek, nem tartoznak a KATA hatálya alá,
- legalább 1 lezárt üzleti évvel rendelkeznek, melynek beszámolója közzétételre került,
- az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív,
- legalább 25%-ban olyan kutató(k) és/vagy PhD fokozattal bíró(k) a tulajdonosuk, aki(k) egyetem(ek) vagy Eötvös Loránd Kutatási Hálózat közalkalmazottja(i) vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évben legalább 1 évig közalkalmazottja/alkalmazottja volt vagy
- tulajdonosai között szerepel valamely államilag elismert felsőoktatási intézmény vagy
- a projekt témájában benyújtott szabadalommal rendelkeznek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felé, vagy érvényes szabadalom hasznosítási jogával rendelkezik, vagy
- rendelkezik egyetemi hozzájárulással az adott szabadalom hasznosításról
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja a gyors növekedésre képes és jelentős hazai hozzáadott értéket felmutató társaságok KFI tevékenységének támogatása.

A tervezett projektekkel szembeni elvárások
- Jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak;
- A projekt eredményeként létrejövő prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen.
- A felhívás keretéből elsősorban a biotechnológia, orvosi technológia és az IT területen megvalósuló projektek támogathatók.
A pályázat benyújtása
Elektronikus benyújtás határideje: 2020. december 04. 12:00
Postára adás határideje: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 naptári napon belül

A szakmai vélemény iránti kérelmet a kfivelemeny.nkfih.gov.hu oldalon elérhető felületen történő bejelentkezést követően az ott megadott, a Felhívás 8. pontjában is rögzített értékelési szempontok figyelembevételével kell kitölteni.

A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtása 2020. október 9-én 12.00 óráig lehetséges.

A támogatási kérelmet a http://www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2020. december 4. 12.00 óráig lehetséges.

A pályázók köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyek
- a kiírás szerinti GFO kódú vállalkozások, kettős könyvvitelt vezetnek, nem tartoznak a KATA hatálya alá,
- legalább 1 lezárt üzleti évvel rendelkeznek, melynek beszámolója közzétételre került,
- az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív,
- legalább 25%-ban olyan kutató(k) és/vagy PhD fokozattal bíró(k) a tulajdonosuk, aki(k) egyetem(ek) vagy Eötvös Loránd Kutatási Hálózat közalkalmazottja(i) vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évben legalább 1 évig közalkalmazottja/alkalmazottja volt vagy
- tulajdonosai között szerepel valamely államilag elismert felsőoktatási intézmény vagy
- a projekt témájában benyújtott szabadalommal rendelkeznek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felé, vagy érvényes szabadalom hasznosítási jogával rendelkezik, vagy
- rendelkezik egyetemi hozzájárulással az adott szabadalom hasznosításról.
Támogatási kérelem kizárólag önállóan nyújtható be.

A támogatható célkitűzések köre
- Önállóan támogatható tevékenységek: kísérleti fejlesztés.
- Önállóan nem támogatható tevékenységek: alkalmazott (ipari) kutatás, alapkutatás, eszközök és immateriális javak beszerzése, nyilvánosság biztosítása, projektkoordináció, , általános költségek, piacra jutási tevékenység.

További lényeges feltételek
A kötelezően megvalósítandó tájékoztatási tevékenységeken felül az alábbi vállalások kötelezőek:

1. Kifejlesztett új termék/technológia/szolgáltatás/prototípus
A támogatást igénylő vállalja, hogy legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig rendelkeznek legalább egy prototípussal vagy piacra vihető termékkel vagy technológiával vagy szolgáltatással.

2. Kutató foglalkoztatása
1 fő kutató foglalkoztatása a projekt megkezdésétől számított 3 hónapon belül a projekt fizikai befejezéséig, minimum napi 4 órában dolgozó BSC vagy MSC képesítésű alkalmazott vagy megbízási szerződéssel rendelkező BSC vagy MSC képesítésű a projekthez kapcsolódó szakirányú végzettséggel rendelkező személy, aki a projekt megvalósításában kutató-fejlesztő munkatársként vagy technikus segédszemélyzetként vesz részt (meglévő vagy az új munkavállaló is elfogadható).

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 12-36 hónap. A pályázónak 3 év fenntartási kötelezettsége van.
A keretösszeg és az igényelhető támogatás mértéke

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseihez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 2 milliárd forint keretösszeget biztosít. Projektenként 50-200 millió forint támogatás igényelhető.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/gyorsitosav-2020-115-gyorsitosav/palyazati-felhivas

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum