Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az akvakultúra ágazat versenyképességének és életképességének növelése - Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása / MAHOP-2.2-2016
Kiíró:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
03/29/2021
Tárgymutató:
akvakultúra ágazat versenyképességének és életképességének növelése
Pályázhat:
azon akvakultúra-vállakozások, különösen a KKV-k, amelyeknek célja, a már meglévő vállakozások termelésének növelése vagy korszerűsítése, amennyiben a fejlesztés összhangban áll az akvakultúra fejlesztésére vonatkozó többéves Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Tervvel.
Az akvakultúrába történő termelő beruházásokra nyújtott támogatásra jogosult
a) a mezőgazdasági őstermelő; természetes személy, családi gazdálkodó;
b) a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, ha:
- mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül;
c) civil szervezet,
amennyiben akvakultúra termelő tevékenységet folytatott a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy naptári évben, és eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerbe történő bejelentési kötelezettségének;
d) akvakultúrás tevékenységet folytató termelői szervezet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

FELHÍVÁS
Az akvakultúra ágazat versenyképességének és életképességének növelésére

A Felhívás címe: Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása
A Felhívás kódszáma: MAHOP-2.2-2016
Magyarország Kormányának Felhívása az akvakultúra-ágazati vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) versenyképességének és életképességének fokozása, valamint a biztonság és a munkakörülmények javítása céljából.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai akvakultúra KKV-k versenyképességének javítását, innovatív, hozzáadott érték növelő és exportpotenciállal rendelkező fejlesztések támogatásán keresztül, továbbá az élelmiszeripari termelés hozzáadott értékének növelését.
A cél elérését a Kormány az akvakultúra vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt, az akvakultúra ágazatra vonatkozó célok eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban (a továbbiakban: MAHOP) meghatározott 2.2 intézkedés céljai az extenzív és félintenzív akvakultúra rendszerek (tógazdasági haltermelés) esetében:
1. A tógazdasági akvakultúra termelési kapacitás növelése.
a) Fajlagos költségek csökkentését segítő hozamnövelést szolgáló eszközök beszerzése (pl. takarmányadagoló).
b) Olyan kapacitást növelő technológiát szolgáló eszközök (pl.: tartási, tápanyag gazdálkodási és takarmányozási technológia) beszerzése és alkalmazása, amelyek az egységnyi tó felületre jutó mennyiségi növekedését szolgálják.
c) Halastavak befolyó és lecsapoló műtárgyainak korszerűsítése idegenhonos halfajok természetes vizekbe történő szökésének megakadályozására.
2. A tógazdasági akvakultúrában a termelt fajok diverzifikációja.
Tógazdaságon belüli biodiverzitást elősegítő termelés kialakítása olyan halfajokkal, amelyeket a tógazdaságok korábban nem termeltek, illetve termelése Magyarországon még nem vált általánossá, különös tekintettel a hazai ragadozó halfajokra.
3. Az akvakultúra-termékek minőségének és értékének növelése.
A beruházás révén tartástechnológiában olyan eszközök beszerzése, amelyek segítik az adott halfaj biológiai értéknövekedését (tápérték).
4. A tógazdasági akvakultúra-ágazatban dolgozók munka- és biztonsági körülményeinek javítása.
a) Olyan szociális és higiéniai létesítmények (pl. mobil öltöző, melegedő, mosdók, tisztálkodásra alkalmas helyiségek stb.) kialakítása, amelyek a vállalkozás igazolt dolgozói létszámához és üzemtípushoz a vonatkozó rendeleteket és tervezési előrásokat a szükséges minimum szintjén kielégítik a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján.
b) Munkaruházat és munkaeszközök (pl. halászruhák, hálók) tisztításra és karbantartásra szolgáló helyek kialakítása, rekonstrukciója, korszerűsítése, bővítése és felújítása.
5. Az állatjólét és a termelés általános higiéniai helyzetének javítása.
a) Halegészségügyi technológia fejlesztése, halfogási, tárolási, rakodási és szállítási módszerek javítása az élőhal stressz minimalizálás érdekében.
b) A tó vízminőségének állandó szinten tartását segítő eszközök, műtárgyak létesítése.
c) Előírt rendszeres és naplózott (dokumentált) vízminőség ellenőrzéshez szükséges eszközök, műszerek beszerzése.
6. Tógazdasági termelés infrastruktúrájának korszerűsítése.
Üzemi utak létesítése, felújítása, külső halágyak létesítése és felújítása, belső halágyak korszerűsítése, lehalászás gépesítésének infrastrukturális megalapozása (halkiemelő helyek létesítése), manipulációs terek kialakítása, valamint halkeltető létesítése vagy felújítása.
A MAHOP-ban meghatározott 2.2 intézkedés céljai az intenzív akvakultúra rendszerek esetében:
1. Az intenzív akvakultúra termelési kapacitás növelése.
a) Fajlagos költségek csökkentését segítő hozamnövelést szolgáló eszközök beszerzése (pl. takarmányadagoló).
b) Olyan kapacitást növelő technológiát szolgáló eszközök (pl.: tartási, tápanyag gazdálkodási és takarmányozási technológia, automatizálási technológia,) beszerzése és alkalmazása, amelyek az egységnyi vízfelületre vagy víztérfogatra jutó intenzív haltermelés mennyiségi növekedését szolgálják.
2. Az intenzív akvakultúrában új fajok termelésbe vonása.
Az intezív technológiákat alkalmazó gazdaságok termelésének diverzifikációja olyan halfajokkal, amelyeket az intenzív akvakultúra ágazatban korábban nem termeltek, illetve termelésük Magyarországon még nem vált általánossá, különös tekintettel a hazai ragadozó halfajokra. Nem minősül új halfajnak az intenzív haltermelés esetén a szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss), az afrikai harcsa (Clarias gariepinus), a tokfélék családjába (Acipenseridae) tartozó fajok és az európai angolna (Anguilla anguilla).
3. Az akvakultúra-termékek minőségének és értékének növelése.
A beruházás révén tartástechnológiában olyan eszközök beszerzése, amelyek segítik az adott halfaj biológiai értéknövekedését (tápérték).
4. Az intenzív akvakultúra-ágazatban dolgozók munka- és biztonsági körülményeinek javítása.
a) Olyan szociális és higiéniai létesítmények (pl. mobil öltöző, melegedő, mosdók, tisztálkodásra alkalmas helyiségek stb.) kialakítása, amelyek a vállalkozás igazolt dolgozói létszámához és üzemtípushoz a vonatkozó rendeleteket és tervezési előrásokat a szükséges minimum szintjén kielégítik a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 88.) SzCsM-EüM együttes rendelet és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján.
b) Munkaruházat és munkaeszközök (pl. halászruhák, hálók) tisztításra és karbantartásra szolgáló helyek kialakítása, rekonstrukciója, korszerűsítése, bővítése és felújítása.
5. Az állatjólét és az intenzív haltermelés általános higiéniai helyzetének javítása.
a) Halegészségügyi technológia fejlesztése, halfogási, tárolási, rakodási és szállítási módszerek javítása az élőhal stressz minimalizálás érdekében.
b) Előírt rendszeres és naplózott (dokumentált) vízminőség ellenőrzéshez szükséges eszközök, műszerek beszerzése.
A Felhívás a Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Tervben rögzített termelési adatok alapján, a MAHOP-ban meghatározott célkitűzések teljesítése érdekében került meghirdetésre. A 2014-2020-as programozási periódusban kivitelezendő beruházások várhatóan 2023-ra 3888 tonnával növelik meg az étkezési haltermelés 2013-as évi 14 917 tonnás termelési mennyiségét. Ennek az értéke 2013-ban 22 047 ezer euró volt, amelyet a beruházások 2023-ra 7716 ezer euróval kívánnak megnövelni.
A tervezett beruházások által az intenzív akvakultúra rendszerek termelési mennyiségében 2023-ra 300 tonna emelkedéssel és 700 ezer euró értéknövekedéssel számolunk a 2013. évi 2197 tonnáról és 4692 ezer euró termelési értékből kiindulva. Az intézkedéssel várhatóan növekszik a modern, innovatív és környezetbarát technológiát használó recirkulációs üzemek jelenleg alacsony termelési produkciója, valamint a termelő üzemek száma is.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,7 milliárd Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (a továbbiakban: ETHA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Az elszámolható költségek 50%-a támogatható, amelynek 75%-át az ETHA, 25%-át a nemzeti költségvetés biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 160 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást az Európai Bizottság által 2015. december 7. napján elfogadott MAHOP keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a MAHOP Irányító Hatósága hirdeti meg az 1056/2016. (II. 17.) számú Korm. határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan az akvakultúra termelők számára az Európai Parlament és a Tanács Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU (2014. május 15.) rendeletének (a továbbiakban: ETHA rendelet) 48. cikk a)-d), és f)-h) pontjai alapján:
1. Az extenzív és félintenzív akvakultúra rendszerek (tógazdasági haltermelés) esetében:
a) közvetlen és közvetett termelési célú beruházások támogatása
b) működő extenzív és félintenzív akvakultúra rendszerek korszerűsítése, bővítése és felújítása
2. Az intenzív akvakultúra rendszerek esetében:
a) közvetlen és közvetett termelési célú beruházások támogatása
b) működő intenzív akvakultúra rendszerek korszerűsítése, bővítése és felújítása

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be, azon akvakultúra-vállakozások, különösen a KKV-k, amelyeknek célja, a már meglévő vállakozások termelésének növelése vagy korszerűsítése, amennyiben a fejlesztés összhangban áll az akvakultúra fejlesztésére vonatkozó többéves Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Tervvel.
Az akvakultúrába történő termelő beruházásokra nyújtott támogatásra jogosult
a) a mezőgazdasági őstermelő; természetes személy, családi gazdálkodó;
b) a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, ha:
- mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül;
c) civil szervezet,
amennyiben akvakultúra termelő tevékenységet folytatott a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy naptári évben, és eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerbe történő bejelentési kötelezettségének;
d) akvakultúrás tevékenységet folytató termelői szervezet.
Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
1. aki vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a jelen Felhívásban megfogalmazott célokkal, illetve a NAS-val nincs összhangban;
2. aki vagy amely a jelen - MAHOP-2.2-2016 kódszámú - Felhívás keretében, adott telephely vonatkozásában már részesült támogatásban;
3. akinek vagy amelynek az ETHA rendelet 10. cikke alapján a támogatási kérelme nem fogadható be.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra.
A támogatást igénylő jelen Felhívás keretében egy megvalósítási helyre vonatkozóan egy támogatási kérelmet nyújthat be.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. február 02. napjától 2021. március 29. napig van lehetőség.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, a https://eptk.fair.gov.hu/ oldalon elérhető elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Miniszterelnökség
Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
MAHOP Irányító Hatóság
1357 Budapest, Pf. 6.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft.
Támogatási intenzitás: az elszámolható költségek 50%-a támogatható.
https://www.palyazat.gov.hu/mahop-22-2016-az-akvakultrba-trtn-termelsi-cl-beruhzsok-tmogatsa-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum