Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése / TOP-1.5.1-20
Kiíró:
Pénzügyminisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
01/29/2021
Tárgymutató:
2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése / TOP-1.5.1-20
Pályázhat:
- Megyei önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat (GFO 321),
- Megyei önkormányzati hivatal, Főpolgármesteri Hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
- Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben az állam vagy a megyei, fővárosi önkormányzat 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
- Gazdasági társaság (GFO 11), melyben az állam vagy a megyei, fővárosi önkormányzat 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


FELHÍVÁS
A 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítésére

A Felhívás címe: A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése
A Felhívás kódszáma: TOP-1.5.1-20

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el, továbbá a fővárosi önkormányzat ellátja mindazokat a terület- és településfejlesztési, valamint területrendezési, településrendezési és településüzemeltetési feladatokat, amelyek a főváros egészét érintik, vagy amelyek a fővárosnak az országban betöltött különleges szerepköréhez kapcsolódnak.
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési feladatai közé tartozik a területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok ellátása keretében:
- a megyei és a fővárosi területfejlesztési koncepció, illetve
- a megyei és a fővárosi területfejlesztési program kidolgozása és határozattal való elfogadása.
Jelen Felhívás célja a 2021-27-es programozási időszak területi operatív programjának a megvalósításához szükséges, helyi, integrált területi stratégiai dokumentumok - mint például területfejlesztési koncepció és program, integrált területi program - felülvizsgálata, elkészítése, valamint olyan ERFA típusú projektek előkészítési munkáinak megkezdése, illetve elvégzése, melyek fizikai megvalósítása a 2021-2027 közötti időszakban tervezett a területi operatív program keretében.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását Magyarország költségvetése biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg a 1005/2016. (I.18.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken 8:30:14:00 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
A) Stratégiai előkészítést, tervezést megalapozó dokumentumok:
1) Megyei, fővárosi Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata, módosítása és megyei, fővárosi Területfejlesztési Program készítése, valamint ezekhez szükséges egyéb munkarészek és tevékenységek
2) Megyei, fővárosi Integrált Területi Program 2021-27 kidolgozása (továbbiakban: ITP 2021-27)
3) Megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv készítése
B) Projektszintű előkészítés3:
1) Integrált Településfejlesztési Stratéga (továbbiakban: ITS) készítése, vagy meglévő felülvizsgálata, módosítása
2) Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv készítése (továbbiakban: ZIFFA)
3) Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (továbbiakban: ITVT) készítése
4) Települési Helyi Esélyegyenlőségi Programok felülvizsgálata, módosítása
5) Települési Vízkárelhárítási Terv készítése, felülvizsgálata, aktualizálása
6) Vízgazdálkodáshoz kapcsolódó szimulációs modellezés készítése, kalibrálása
7) Műszaki dokumentáció készítése (beleértve: helyszínrajz, vázlatrajzok (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása legalább alaprajzokkal), rövid műszaki leírás, engedélyezési és kiviteli tervek, kerékpáros nyomvonalterv, változási vázrajz)
8) Környezeti hatástanulmány, környezeti állapot felmérés készítése
9) Projektelőkészítő, megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek, költség-haszon elemzés, megalapozó dokumentumok készítése
10) Igényfelmérések készítése és elemzése
11) Energetikai tanúsítványok készítése
12) Épületenergetikai átvilágítás (audit) készítése

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
- Megyei önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat (GFO 321),
- Megyei önkormányzati hivatal, Főpolgármesteri Hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
- Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben az állam vagy a megyei, fővárosi önkormányzat 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
- Gazdasági társaság (GFO 11), melyben az állam vagy a megyei, fővárosi önkormányzat 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
A Felhívás 3.1.1. B) pont szerinti tevékenység esetében az érintett települési, fővárosi kerületi önkormányzatokkal együttműködési szándéknyilatkozat aláírása szükséges, melyben meghatározásra kerülnek a releváns területfejlesztési célok és a támogatási kérelmek benyújtási szándéka a 2021-2027-es programozási időszak területi operatív programjának keretében meghirdetésre kerülő, kapcsolódó felhívásaira.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) A támogatási kérelmek benyújtása 2020. október 28-tól 2021. január 29-ig lehetséges.
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is!
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással7 látták el - szükséges eljuttatni az Irányító Hatósághoz a jogszabályban meghatározott határidőn belül.
A nyilatkozat papír alapú példánya kétféle módon is benyújtható az Irányító Hatóság részére:
1) Postai úton: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás8/futárposta-szolgáltatás9 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a lenti táblázatban szereplő levelezési címre.
2) Személyesen: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban,
Budapest Főváros és Pest megye esetében: Pénzügyminisztérium, Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
- Cím: 1139 Budapest, Váci út 81-83. 2. emelet
- Levelezési cím:1525 Budapest, Postafiók 95.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 350 millió Ft lehet.
A projekt elszámolható összköltség maximum értéke az adott területi egységre vonatkozóan az 5.3. pontban kerül szabályozásra, mely összhangban van a támogatás maximum összegével.

5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum az alábbi táblázatban szereplő összeg lehet:
Területi egység -Támogatás maximum összege (millió Ft)
Bács-Kiskun megye -270
Baranya megye -250
Békés megye -255
Borsod-Abaúj-Zemplén megye -330
Budapest Főváros -250
Csongrád-Csanád Megye -255
Fejér megye -225
Győr-Moson-Sopron megye -220
Hajdú Bihar megye -300
Heves megye -220
Jász-Nagykun-Szolnok megye -255
Komárom-Esztergom megye -215
Nógrád megye -220
Pest megye -275
Somogy megye -230
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye -350
Tolna megye -215
Vas megye -215
Veszprém megye -235
Zala megye -215
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a Felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével.
Csekély összegű támogatás esetén: A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100%-a.
Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén: A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a, figyelemmel az alábbiakra is:
a) Az ellentételezés összege évente és feladatonként a közlekedés és a közlekedési infrastruktúra, valamint a következő pontok kivételével nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy az éves összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszámítani.
b) Közszolgáltatások nyújtásának ellentételezése egészségügyi ellátást, adott esetben sürgősségi betegellátást végző kórházak számára. (A fő tevékenységekhez közvetlenül kötődő kiegészítő tevékenységek végzése - különösen a kutatás területén - nem akadálya ezen pont alkalmazásának). Ebben az esetben a 15 millió eurós értékhatárt nem kell alkalmazni.
c) Szociális szükségleteket kielégítő közszolgáltatások nyújtásának ellentételezése a következő területeken: egészségügy és hosszú távú gondozás, gyermekgondozás, munkaerőpiacra való belépés és visszatérés, szociális lakáshoz juttatás, továbbá a sérülékeny társadalmi csoportok gondozása és társadalmi befogadása. Ebben az esetben a 15 millió eurós értékhatárt nem kell alkalmazni.
d) Közszolgáltatás nyújtásának ellentételezése olyan szigeteket érintő légi és tengeri járatok esetében, amelyek átlagos éves utasforgalma a közszolgáltatással való megbízást megelőző két pénzügyi évben nem haladta meg a 300 000 főt. Ebben az esetben a 15 millió eurós értékhatárt nem kell alkalmazni.
e) Közszolgáltatás nyújtásának ellentételezése olyan repülőterek és kikötők esetében, amelyek átlagos éves utasforgalma a közszolgáltatással való megbízást megelőző két pénzügyi évben nem haladta meg repülőterek esetében a 200 000, kikötők esetében a 300 000 főt. Ebben az esetben a 15 millió eurós értékhatárt nem kell alkalmazni.

A támogatás éves átlagos összege vagy az utasforgalom fent meghatározott értékének túllépése esetén a közszolgáltatásért járó ellentételezést előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére.
https://www.palyazat.gov.hu/top-151-20-a-2021-27-tervezsi-idszak-stratgiai-s-projektszint-elksztse#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum