Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Tudásbarát szervezet 2020
Kiíró:
SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány; Tehetség és Tudás Központ Alapítvány
Határidő:
12/03/2020
Érvényes:
12/03/2020
Tárgymutató:
díj, jó gyakorlatokat átadása vállalkozásoknak
Pályázhat:
kis-, közép- és nagyvállalatok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Tudásbarát szervezet 2020

Tudásbarát szervezet 2020 díj
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Generációk közötti tudásátadás a szervezetekben
Jó gyakorlatok - pályázat
Keressük a "Tudásbarát szervezet 2020" díj nyertesét.

A Tehetség és Tudás Központ Alapítvány (TTKA), valamint a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány a tudásátadás támogatására, elősegítésére létrejött Kurázsi Konzorcium égisze alatt 2020-ban is pályázatot hirdet "Generációk közötti tudásátadás a szervezetekben - jó gyakorlatok" címmel.
A pályázat nyertese megkapja a "Tudásbarát szervezet 2020" - díjat.

A nemzetközi kutatások szerint egyre nagyobb gondot jelent a generációk együttélése és együttműködésének menedzselése a munkahelyeken. Vannak munkahelyek, ahol 3-4 generáció dolgozik együtt. A vállalatok, vállalkozások célja a növekedés és a fejlődés. Ennek egyik fontos eszköze a tudás szervezeten belüli megtartása, továbbadása. Ez úgy érhető el, ha az idősebb munkavállalók munkakedvét, motivációját, egészséges önértékelését fenntartjuk, erősítjük, a fiatal munkavállalókat pedig sikeresen integráljuk. Így megvalósul a tudás szisztematikus átadása a különböző nemzedékek, munkavállalók között.

A TTKA 2018-ban egy nem reprezentatív online kutatást végzett a munkahelyi tudástranszfer témakörében. A kutatás célja a magyarországi munkahelyi tudásátadás helyzetének a felmérése volt. A kutatás visszaigazolta a munkahelyi tudásmegosztás jelentőségét a vállalatok fejlődésében, a munkaerő-megtartásban.
Kijelenthetjük, hogy a generációváltás a kis- és nagyvállalatoknak egyaránt komoly kihívást jelent. Nagy szükség van az elméleti és a gyakorlati tudás átadásának elősegítésére. Kevés vállalkozás, vállalat mondhatja el magáról, hogy ennek jól kialakult, szervezett keretei vannak. Fokozottan igaz ez az agrárium területén. A generációváltás a mezőgazdasági vállalkozásoknak is az egyik égető problémája, hiszen az 55 év fölötti agrárvállalkozók aránya meghaladja az 50%-ot. Gyakran előfordul, hogy az idősebb és a fiatalabb korosztályok között nincs kommunikáció, és kurázsi kell ahhoz, hogy megteremtődjön a párbeszéd.

A pályázat kiírásának célja
Jelen pályázattal a kiíróknak az az elsődleges céljuk, hogy megismerjék és megmutassák a tudásátadás területén létező jó gyakorlatokat, követendő példákat, és lehetőséget teremtsenek a vállalkozásoknak arra, hogy inspiráljanak másokat is.
A vállalati mérettől függetlenül nagyon lényeges a vállalaton belül felhalmozódott tudás átadására kidolgozott stratégia. A pályázat kiírásával a kis-, közepes és nagyvállalatokat szeretnénk arra ösztönözni, hogy vessenek egy pillantást a működésükre, nézzék meg, milyen szinten van jelen a szervezetben a tudásátadás, és törekedjenek a tudásátadás szervezett keretek között történő megvalósítására.
A Tudásbarát szervezet 2019 díjban a nagyvállalati kategóriákban az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a Legrand Zft.,, míg a kis- és középvállalkozások kategóriájában a p2m Consulting Kft., a Zsiráf Kreatív Ügynökség részesültek.

Miért érdemes pályázni a "Tudásbarát szervezet 2020" díjra?
- A "Tudásbarát szervezet 2020" díj nyertesei használhatják a külső és belső vállalati kommunikációban a titulust, ami ebben a munkaerőhiányos időszakban segíti a vállalkozást régi munkatársai megtartásában, illetve új munkaerő magához vonzásában ("employer branding").
- A vállalkozás egy teljesen új területen az elsők között jelenik meg (brandépítés).
- A pályázaton induló szervezetek a pályázat megírása során áttekintik a tudásátadásra irányuló vállalati stratégiájukat, és átgondolják annak beépítési lehetőségét a szervezeti kultúrába.
- A pályázat megírása segít áttekinteni és megérteni a szervezeten belül együtt dolgozó generációk közötti együttműködés fontosságát, ami hatással van a vállalat fejlődésére, a munkaerő megtartására.
- Lehetőség a pozitív gyakorlatok megosztására ("co sharing") vállalaton belül és vállalatok között.
- Lehetőség más szervezetek bevált ötleteinek és megoldásainak megismerésére.
- Minden pályázó meghívást kap a "Tudásbarát Szervezet 2020 Gálára". Az eseményen a generációk közötti tudásátadás témakörében érdekelt vállalatok, szervezetek, felsőoktatási intézmények, a téma szakértői vesznek részt.
- A pályázó vállalatok jogosultak részt venni a TTKA és SEED Alapítvány által szervezett szakmai rendezvényeken, programokon is.

A pályázat menete és határidők
A TTKA-SEED által meghirdetett pályázat nyílt rendszerű, vállalati mérettől függetlenül bármilyen szervezet pályázhat. A pályázó vállalat, vállalkozás bármely kategória közül választhat, akár több kategóriában is nyújthat be pályázatot.
1. A pályázat meghirdetése: 2020. november 5. (csütörtök)
2. A pályázat beküldési határideje: 2020. december 3. (csütörtök)
3. A nyertesek a pályázat eredményéről 2020. december 8-ig (kedd) értesítést kapnak, így lesz idejük felkészülni pályázatuk nyilvános bemutatására.
4. Eredményhirdetés 2020. december 10-én az eredményhirdetéssel egybekötött online konferencián, melyen lehetőséget biztosítunk a díjazottak bemutatkozására.

A pályázat kategóriái
A pályázat célcsoportja: kis, közép- és nagyvállalatok

A pályázat során választható nagyobb kategóriák:
1. A vállalaton belüli tudásátadás eszközei, folyamata, tudásbrókerek a cégen belül
Minden vállalat életében jelentős szerep jut a tudásátadás folyamatának: a tudásanyag összegyűjtésének, rendszerezésének, a tudásátadás csatornái meghatározásának, szakmai felelős hozzárendelésének. Az újonnan belépőknek, a munkába visszatérőknek (pl. kismamák), a vállalaton belül pozíciót váltóknak szükséges a munkájuk ellátásához a megfelelő tudásanyag elérése és megszerzése mind elméleti, mind gyakorlati szinten. Válaszában térjen ki arra, hogy létezik-e az Önök vállalatánál a tudásátadásra kidolgozott stratégia. Ezen belül emelje ki a generációk közötti tudásátadásra kialakított folyamatokat! Hogyan támogatja a vállalatvezetés és a HR ezt a stratégiát? Konkrétan milyen intézkedések születtek a tudásátadásra? Sorolja fel a legjobb példákat, amelyeket sikeresnek, egyedinek és követendőnek ítél meg. Fejtse ki, hogy hogyan épül be a tudásátadás a vállalati kultúrába? Van-e ennek a folyamatnak dedikált felelőse (tudásmanager és/vagy generációmanager)?
Minden cégen belül vannak olyan emberek, akikhez - a személyiségüknél fogva - a kollégák szívesen fordulnak a munkahelyen belüli ügyes-bajos dolgaikkal. Ők azok, akik szinte mindenkit ismernek a cégen belül. Ők nem a szakmai tudást tudják átadni, hanem a "személyi portfóliójuk" révén azt, hogy adott kérdéssel kihez lehet fordulni a szervezeten belül. Ők a szervezetismeretüket tudják megosztani. Ugyanakkor szakmai tudásbrókerek is léteznek, akik ismerik a vállalatnak a szakterületüket érintő folyamatait, a szokásos és egyedi szakmai megoldásokat, szakmájukban elismertek, és bírják munkatársaik bizalmát. Ők a szakmai tudás átadásának központi szereplői lehetnek a vállalaton belül. A kérdés, hogy Önök hogyan azonosítják ezeket a személyeket a szervezeten belül, és mivel támogatják és ösztönzik őket a tudásuk megosztására (motivációs, eszközök, prémium, időkeret stb.)?

2. A tudásmegosztás digitális eszközei, módszerei
Ebben a kategóriában a már bevezetett és jól működő példákra vagyunk kíváncsiak: E-learning, információmegosztó felületekre "szakosodott" belső kommunikáció, újszerű megoldások a digitális tudásmegosztásra (tudásbázis létesítése, elérhetősége a kollégák számára, saját vagy vásárolt alkalmazások stb.).
Ebben a kategóriában várjuk olyan új megoldások felvetését és megosztását, amelyek még bevezetés előtt állnak, és előremutató megoldási alternatívákat vetnek fel a tudásmegosztás digitális eszközei témakörben.
A kategória két alkategóriát tartalmaz:
a. A tudástranszfer digitális eszközei/E-learning, információmegosztó felületek - "szakosodott" belső kommunikáció
b. A tudástranszfer digitális eszközei/E-learning tudásmegosztó felületetek az agrárágazatokban - "szakosodott" belső kommunikáció

3. Klasszikus generációváltás - szakmák átadása generációk között
Klasszikus generációváltás. A családi vállalkozások életében előbb vagy utóbb, de mindenképpen eljön a pillanat, amikor át kell adni, jó esetben a gyereknek vagy gyerekeknek, a vállalkozást. Ez egy nagyon lényeges lépés, jó, ha időben sikerült elkezdeni, és az utód fokozatosan "vezetődik be" a vállalkozás sűrűjébe. A vállalkozással kapcsolatos minden lényeges információt, tudást át kell adni. Nem árt, ha az utód végig járja a ranglétrát, s alulról kezdi megismerni a céget.
Szakmák átadása generációk között. Megoldott-e a vállalkozásnál, hogy az idősebb, nyugdíj előtt álló kollégák tudása ne vesszen el? Van-e valamilyen kerete/rendszere ennek a fajta tudásátadásnak? Mire gondolunk? Szakmai utazás egy tapasztalt "idegenvezetővel"; "inasrendszer" házon belül; CÉH - mester és tanítvány szoros együttműködése; azonos szakmát művelők közötti tudásmegosztás ("szakitalálkozók"), a tudásátadás tapasztalatainak megbeszélése, átadása házon belül és a szakma többi képviselőjével.
Mutassa be a fentiekre vonatkozó tapasztalatait, terveit, a kihívásokat és a sikeres történeteket.

Az értékelés szempontjai
Értékeljük a szervezet téma iránti elkötelezettségét, az egyedi megoldásokat, a jó gondolatokat, okos kezdeményezéseket, a jó példákat, sikertörténeteket. Nemcsak a tudásátadás kész rendszerei, keretei érdekelnek bennünket, hanem azok is, amelyek kiépülőben vannak. A pályázat fontos része a vállalati vezetők és a HR hozzáállása a kérdéshez. Lényeges számunkra, hogy a megvalósult példák mennyire illeszkednek a munkavállalók igényeihez, elképzeléseihez.

Nyeremények
"Tudásbarát Szervezet 2020" díjat kategóriánként egy nagyvállalat és egy kis/középvállalat kapja meg, így összesen a 4 kategóriában 8 szervezet díjazható.
Az egyes díjazott kategóriák:
1. Tudásbrókerek a vállalaton belül és/vagy a tudástranszfer folyamatai
2. A tudástranszfer digitális módszerei, eszközei
3. A tudástranszfer digitális módszerei, eszközei az agrárágazatban
4. Szakmák átadása a generációk között és/vagy klasszikus generációváltás
A díjat elnyert vállalatok kommunikációjukban a díjat használhatják.
A díj létrehozásának célja, hogy a már meglévő jó gyakorlatoknak minél szélesebb körben nyilvánosságot biztosítsunk. Közzétesszük azokat a mentorszervezeteket, amelyek szakmai tapasztalataik megosztásával segítenek a jó gyakorlatok elterjesztésében.
A Tudásbarát Szervezet díj pályázat győzteseinek járó elismerést a Tudásbarát Gálán adjuk át, melyre meghívót kap számos vállalati és állami vezető és a sajtó képviselői is.

A pályázat benyújtása
A pályázati űrlapokat, a rendelkezésre bocsátott vállalati adatokkal a Tehetség és Tudás Központ Alapítvány, a SEED Alapítvány munkatársai, valamint a zsűri tagjai a rendelkezésre bocsátott vállalati adatokat bizalmasan kezelik, azt harmadik személynek nem adják ki. A pályázatokat 5 évig megőrizzük.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázatot benyújtani kizárólag elektronikus formában lehet a dokumentumokban szereplő kérdések megválaszolásával.
A kitöltött pályázattal együtt kérjük elküldeni:
- a vállalat logóját vektorosan,
- a vállalatot képviselő személy fényképét.
Kérjük, hogy az érintett személyek az adatkezelési nyilatkozatot aláírva mellékeljék.

Kapcsolat
Amennyiben a pályázattal kapcsolatosan kérdése merül fel, az alábbi elérhetőségen érdeklődhet:
Gál Melinda projektasszisztens, telefonszám: +36-30-475-6782, e-mailcím: melinda.gal@ttka.hu

A pályázatot meghirdető szervezetek rövid bemutatása
A Tehetség és Tudás Központ Alapítvány (TTKA) fő missziója a munkahelyi tudásmegosztás elősegítése, a generációk közötti híd építése előadások szervezésével, oktatással, képzéssel.
A SEED küldetése a magyarországi vállalkozói kultúra fejlesztése, a vállalkozók szakmai ismereteinek bővítése, a kisvállalkozások versenyképességének növelése, ezáltal a fenntartható gazdasági fejlődés előmozdítása, tudatos és hatékony vállalkozói magatartás népszerűsítése és fejlesztése.

Kurázsi Konzorcium
Szeptember 16-án öt elismert civil szervezet, a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány (konzorciumvezető), a Családi Vállalkozások Országos Egyesülete, a Családi Vállalkozások Közhasznú Alapítványa, a Junior Achievement Alapítvány és a Tehetség és Tudás Központ Alapítvány megalapította a fiatalok vállalkozói ha a generációváltást (ezzel is) támogató Kurázsi Konzorciumot. A Konzorcium tagjai egyszerre képesek felkészíteni a generációváltásra érett vállalkozások tulajdonosait, vezetőit az átadásra, miközben erősítik a szakmailag jól képzett fiatalok vállalkozói hajlandóságát azzal, hogy utat mutatnak egy sikeres vállalkozás felépítéséhez, vagy átvételéhez.
https://tudasbaratszervezet.ttk.seed.hu/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum